Kalite Politikamız

ISO 9002 sertifikamız doğrultusunda çalışmalarımızı sürsürüyoruz.Doğal fındık alımına,paketleme malzemelerinin ve girişkalite kontrolünün spesifikasyonlarına ilişkin kayıtlar spesifikasyonlar paralelinde gerçekleştirilmektedir.

İşlenmemiş doğal fındıklar için FFA, fiziksel analizler, bozuk fındık oranı, elek analizleri düzenli olarak uygulanmaktadır.Fabrikamızda işlenen fındıklar T.S 1917 standartlarına göre teöin edilmekdedir.
Her taşeron firma için fındıkların kalitesinin düzenli olarak izlendiği ve kayıtların analiz edildiği kontrolkartları tutulmaktadır.İçeri alınan her fındık lotundan numune alınmakta ve kabul edilebilir kriterlerin altında kalanlar geri gönderilmektedir.
Spesifikasyonların içinde kalan lotlar depomuzda uluslar arsı standartlarda ve FIFO prensibine göre depolanmaktadır.Böcek oluşumuna karşı güçlü paletler, ilaçlama ve depolarımızın düzenli vantilasyonuyla ara vermeden mücedele edilemektedir.
Ambalaj malzemeleri için, temizlik, sayı, bozukluk, basım detayları ve ölçüler olarak kontrol edilmektedir.Taşeron firmaların kayıtları tutulmaktadır.


1.1.Parazit Kontrolü
Parazit kontrolü düzeltici ve önleyici faaliyetler paralelinde yapılmaktadır.Zirai mücadele derneklerinin önerileri ve hizmetlerinden düzenli olarak yararlanılmaktadır.Detaylı raporlar ve otoritelerin imzalarını içeren kontrol kartları güncellenmektedir.Ayrıca elektrik ve manuel böcek yakalayıcıların kalibrasyon kayıtları düzenli olarak tutulmaktadır.


1.2.Temizlik
Çalışanlar ve ziyaretçiler için temizlik prosedürleri düzenli olarak uygulanmaktadır.Belirlenen bölgelerde galoş, bone ve benzeri giyilmesi zorunludur.Düzeltici ve önleyici faaliyetler prosedürleri paralelinde, düzenli olarak uygulanan bir temizlik yönetmeliği gündemdedir.Her departman için günlük, haftalık ve yıllık temizlik kayıtları tutulmaktadır.